Een gids voor de 8 soorten magnetische eigenschappen

Wat is een magneet?

magnetiseren

Magneten zijn materialen die een magnetisch veld produceren. Met andere woorden, het zijn bronnen van magnetische eigenschappen. Zo ziet een magneet eruit: Het magnetisch veld van de magneet wordt opgewekt door de magneet zelf en niet door een elektrische stroom of elektromagnetische golven. Als je een magneet in de buurt van een andere magneet zet, zul je merken dat hij naar hem toe trekt. Dit is het feit dat magnetisme wordt veroorzaakt door krachten in materialen.

Hoe werkt een magneet?

Om te begrijpen hoe magneten werken, is het belangrijk om iets over elektromagnetisme te begrijpen. Elektromagnetische velden worden veroorzaakt door elektrische ladingen die door de ruimte bewegen. In de natuur zijn elektromagnetische velden overal. Ze worden veroorzaakt door bliksem, de zon en zelfs radiosignalen die worden uitgezonden. Elektromagnetische velden die verband houden met magneten worden daarentegen veroorzaakt door magnetisme.

Conclusie

Elektromagnetische velden zijn alomtegenwoordig in de wereld om ons heen. Deze elektromagnetische velden kunnen op vele manieren voor praktische doeleinden worden gebruikt. Daarnaast wordt er ook veel onderzoek gedaan naar de manier waarop elektromagnetische velden kunnen worden gebruikt voor geneeskunde, communicatie, vervoer, en nog veel meer. Onderzoekers onderzoeken bijvoorbeeld hoe elektromagnetische velden kunnen worden gebruikt om ziekten als kanker of Alzheimer te behandelen.